Categories : Education

 

 

 

Dalam belajar bahasa Sunda memang komplek, lebih komplek dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itulah yang membuat bahasa sunda itu unik dan kaya. Salah satu yang unik dari bahasa sunda adalah macam-macam istilah pada penyebutan untuk profesi atau pekerjaan. Contoh kasus untuk istilah orang yang pekerjaannya menyunat disebut bengkong, sebutannya bukan sekedar tukang sunat, begitu juga ada istilah untuk orang yang bertugas menyimpan, menjaga, mengatur, dan mengeluarkan makanan dari penyimpanan pada acara keramaian (hajatan) seperti sunatan, nikahan itu disebut candoli dan banyak lagi yang lain.

Untuk itu sedikit saya sajikan di bawah ini istilah-istilah yang berhubungan dengan kerja (Ngaran patukangan)

Anjun  

tukang nyieunan rupa-rupa parabot tina taneuh

Amil/Lebé  

tukang ngurus sagala urusan kaagamaan, tukang ngawinkeun

Bujangga  

tukang nulis carita, syair jeung sajabana

Bengkong  

tukang nyunatan

Candoli  

tukang ngajaga pambéasan (biasana awéwé) ditempat hajat atawa kariaan

Gending  

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina kuningan

Kabayan  

tukang dititah kaditu kadieu atawa ngagawékeun rupa-rupa urusan

Kamasan   

tukang nyieun perhiasan atawa karajinan tina emas atawa perak

Kusir  

tukang ngajalankeun sado atawa délman

Kuncén  

tukang ngurus jeung ngajaga kuburan

Malim  

tukang nalukeun sasatoan

Maranggi  

tukang tukang nyieun landéan jeung sarangka keris

Masinis  

tukang ngajalankeun karéta api atawa mesin désel

 

Merebot  

tukang nakol bedug di mesjid

Nakoda  

tukang ngajalankeun kapal cai

Narawédi  

tukang ngajalankeun kapal cai

Ojég  

tukang ngajalankeun (ojég) motor angkutan

Pakacar  

juru ladén atawa bujang

Paledang  

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina tambaga

Palika  

tukang teuleum

Pamayang  

tukang ngala lauk di laut

Panday  

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina beusi

Penérésan  

tukang nyadap

Panayagan  

tukang nabeuh gamelan

Pamatang  

tukang moro nu pakakasna ngagunakeun tumbah

Paninggaran  

tukang moro sasatoan nu ngagunakeun bedil

Panghulu  

Patugas nagara nu nyatet nu kawin

Pilot  

tukang ngajalankeun kapal udara

Sarati  

tukang ngalatih atawa ngusir gajah

Supir  

tukang ngajalankeun mobil

 

Ini baru sebagian kecil yang dapat saya tuliskan, untuk yang lain silahkan buka di buku-buku bahasa sunda atau esiklopedia bahasa sunda. Penulis sendiri tidak sepenuhnya lancar berbahasa sunda yang halus, tetapi mencoba sedikit-sedikit belajar, sekalipun kadang-kadang terdengar kasar bahasanya. Maklum, domisili saya berasal dari perbatasan dengan jakarta. Dari tulisan di atas banyak istilah-istilah yang baru penulis dengar, tetapi itu menambah perbendaharaan kosa kata bahasa sunda untuk penulis.

Di kesempatan lain saya akan menjabarkan berbagai istilah duduk (diuk), berjalan (leumpang).

Spread the Word, like or share this page, your friends will also love it and thanks for it.

 Posted on : July 10, 2012
Tags:

About

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.